Uslovi korišćenja

KORIŠĆENJE SADRŽAJA

Pristupajući sajtu www.arsenalfest.rs, vi bez ograničenja prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas i Udruženja Arsenal Fest Kragujevac, koja je vlasnik ovog sajta. Korišćenjem bilo kog sadržaja na sajtu koji je u vlasništvu Udruženja Arsenal Fest Kragujevac smatra  se da ste upoznati sa Uslovima korišćenja.
Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Udruženja Arsenal Fest Kragujevac ili su u vlasništvu poslovnih partnera Udruženja Arsenal Fest Kragujevac, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu, u nekomercijalne svrhe i na sopstvenu odgovornost.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na portalu Arsenal Fest može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na portalu Arsenal Fest ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka portala Arsenal Fest ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta portalu Arsenal Fest ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.
Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Arsenal Fest povređuje vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, to jest vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, zatim lokaciju (URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

KONTAKT

Sa uredništvom portala Arsenal Fest može da se kontaktira isključivo preko stranice za kontakt. Na toj stranici potrebno je ostaviti svoje kontakt podatke i odgovarajuću poruku. Jedino na taj način poruka će sigurno doći do urednika portala. Drugačiji način komunikacije moguć je isključivo u dogovoru sa urednikom portala.
Zabranjena je zloupotreba kontakt podataka za Marketing i opštu službu radi kontaktiranja sa redakcijom portala. Na taj način ometa se normalan rad navedenih službi i rezultovaće isključivo upućivanjem na kontakt stranicu.
Svaki korisnik usluga portala Arsenal Fest dužan je da pročita Uslove korišćenja i da ih se pridržava; redakcija portala Arsenal Fest podrazumeva da su svi korisnici usluga portala upućeni u Uslove korišćenja i da će ih poštovati.